Mesafeli Satış Sözleşmesi

Aşağıda web site kullanımına ilişkin sözleşme yer almaktadır. KULLANICI ve ATOM MEDYA bu sözleşme gerekliliklerine uymak zorundadır.
1. TARAFLAR
ATOM MEDYA ile diğer tarafta web sitesinin kullanım hakkını satın alacak olan şahıs veya şirket (bundan böyle KULLANICI olarak anılacaktır) arasında yapılmış bir sözleşmedir.
2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
a) ATOM MEDYA hazır web paketinin 1 yıllık kullanım hakkının veya ömür boyu lisans hizmetinin satın alınması için ATOM MEDYA ile KULLANICI arasında yapılmış sözleşmedir.
b) Satın alma formunda belirtilen e-posta adresi, tebligat adresi olarak kabul edilir.
c) Bu sözleşme 8 ana madde olarak düzenlenmiştir.
d) Hazır web paketinin kullanım süresi sipariş formunda belirtilmektedir.

Bu sözleşme, Web Sitesi'nin satın alınması ve kullanılması sırasında ATOM MEDYA ile KULLANICI arasındaki ilişkiyi düzenler.
3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
Bu sözleşme, KULLANICININ ATOM MEDYA sitesi üzerinden Satın Alma formunu doldurup onaylaması ile başlar ve KULLANICININ seçtiği alan adının altında Web Sitesi'nin kurulumunun yapılarak yayına girmesiyle geçerlilik kazanır ve 1 yıl boyunca devam eder. 1 yıl sonunda kullanıcı Web Sitesi'ni ATOM MEDYA.net adresinde bulunan Müşteri Paneli üzerinden Kredi Kartı ile yenilemişse veya ATOM MEDYA hesabına Web Sitesi tutarını yatırılarak ATOM MEDYA'e mail veya ödeme bildirim formu ile bilgi verilmişse sözleşme yenilenmiş sayılır.
4. ÜCRET VE ÖDEMELER
Sözleşmeye konu olan ilgili web sitesinin satış fiyatı ücreti satın alma formunun bulunduğu ilgili sayfada belirtilmiştir. 2 yıl sabit fiyat garantisi vardır. Satın alma esnasında o anki bedeller üzerinden hesaplama yapılır ve KULLANICININ bu ücreti kredi kartı veya banka havalesi ile ödemesi sonucu 1 gün içerisinde Web Sitesi aktif edilir ve bunun sonrasında KULLANICIDAN sözleşmenin kapsadığı yıl için ilave bir ücret talep edilmez. Ücret, yıllık ödenmesi gereken alan adı, hosting, web sitesi, site içerik yönetim panelinin ATOM MEDYA sunucuları üzerinde bir yıllık kullanım hakkını kapsayan ücrettir.
İptal Prosedürü
Satın alınan hazır web siteleri kaynak kodları KULLANICIYA gönderilmiş ise iade edilemez.    Hosting    hizmeti    15    gün    içerisinde    iptal    edilebilir. Domain tescil işlemleri iptal edilemez.
5. HİZMET
a) ATOM MEDYA tarafından kullanıcıya sunulan hosting alanına belirtilen 1(adet) domain dns tanımlaması yapılır. Bu domain adının değiştirilmesi istenemez, bu alan bir başkasına satılamaz, kiralanamaz. Bir başkasının kullanımına sunulamaz.
b) KULLANICI Web Sitesi hizmeti alırken, ATOM MEDYA sunucularındaki hosting sistemini, programları aynen kabul etmiş sayılır.
c) Ek hizmet alınmayan web sitesine veri girişi (bilgi, fotoğraf, ürün vb.) girişi KULLANICI tarafından yapılır.
ç) Web sitesi tasarımında KULLANICI, ATOM MEDYA'ın ücretsiz sunduğu temalardan birini seçerek kullanır. Tüm tasarım ve tema düzenlemeleri KULLANICI tarafından yapılır.
d) ATOM MEDYA, kullanıcılara hafta içi mesai saatleri içinde telefonla ve haftanın yedi günü e-posta ile teknik destek (soruların cevaplanması şeklinde) verir.
e) Uluslararası domain tescillerinde, https://www.onlinenic.com ve https://www.isimtescil.net adresindeki şartlar ve kurallar geçerlidir. Müşteri tescil hizmeti alırken bu şartları kabul etmiş sayılır.
f) KULLANICI'ya tahsis edilen web alanı ve trafik limitlerinin aşılması durumunda ekstra alan ve trafik belirlenen ücret karşılığında tahsis edilir.
g) Satın alınan ek hizmetler, 24 ile 48 saat arasında KULLANICI'ya teslim edilir.
6. TARAFLARIN HAK VE SORUMLULUKLARI
a. KULLANICI, Web Sitesi'ni sözleşme süresi boyunca kullanma hakkına sahip olur. Web Sitesi'ni üçüncü şahıslara veya kuruluşlara devredemez, kiralayamaz ve satamaz.
b. KULLANICI, Web Sitesi'nde telif ve lisans haklarına muhalif program ve içerik yayınlanamaz. KULLANICI, Web Sitesi içeriğinden tamamen kendisi sorumludur. KULLANICI, oluşturduğu içeriğin T.C. yasalarına aykırı olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İçeriğin aykırılığından doğabilecek aksaklıklarda ATOM MEDYA hiç bir sorumluluk kabul etmeyecektir.
c. ATOM MEDYA, KULLANICININ hizmetine sunduğu Web Sitesi'nin sözleşme süresi boyunca teknik aksaklıklar ve zaruretler dışında devamlılığını ve çalışabilirliğini taahhüt eder.
d. KULLANICI, Web Sitesi'ne yönelik değişiklikler talep ettiği taktirde ATOM MEDYA talebi değerlendirerek yerine getirip getirmeyeceğine kendisi karar verir.
e. ATOM MEDYA, KULLANICIYA Yönetim Paneli şifreleri dışında ayrıca bir ftp şifresi ve ftp alanı tahsis eder.
f. ATOM MEDYA, sözleşme süresince KULLANICI sitesinin teknik zaruretler ve mücbir sebepler dışında her zaman ulaşılabilirliğini garanti eder.
g. KULLANICI, ATOM MEDYA web paketlerini kullanarak yaptığı yayınların içerisinde porno içerikli resim, yazı, video vb. barındıramaz.
h. KULLANICI, Web Sitesi'in en altında ATOM MEDYA'ın telif vb. haklarını hatırlatıcı yazı ya da logonun bulunmasını ve bu yazıya ATOM MEDYA web sayfasına bağlantı verilmesini kabul eder veya telif hakkı yazısını kaldırılmasını talep edebilir (Ekstra ücreti ile).
i. ATOM MEDYA, Web Sitesi ile ilgili değişiklikleri, gelişmeleri, yeni hizmet ve ürünleri hakkında açıklayıcı bilgileri Yönetim Panelleri aracılığıyla yapabilir.
j. KULLANICI, ATOM MEDYA'in sunduğu e-posta sunucusundan ve hesaplarından kötü amaçlı ve spam mail gönderemez.
k. ATOM MEDYA, KULLANICI'nın mail hesaplarını kötü amaçlı kullandığını ve spam mail gönderdiğini belirlemesi durumunda e-posta hizmetini süresiz olarak kesme hakkına sahiptir. 150 adedin üzerinde açılacak mail hesapları özel sözleşme ile verilir.
l. KULLANICI, Web sitesi üzerinde audio stream/video broadcast uygulamaları çalıştırılamaz, mp3 ve video dosyaları yüklenmesini talep edemez.
Mücbir Sebepler
Doğal afetler, yangın, terör, sosyal patlamalar (büyük çaplı isyan çıkması, genel grev vb.), hastalık, tutukluluk, mevzuat tarafından getirilen yasaklamalar, büyük ekonomik krizler, iflas, donanımsal arızalar, Türk Telekom, diğer servis sağlayıcılar ve domain kayıt firmasından kaynaklanan teknik sorunlardır.
7. SÖZLEŞMENİN FESHİ
KULLANICI, kullanım süresi sonunda web sitesi hizmetini almak istemediği takdirde Web Sitesi'ni yenilemez ve sözleşme feshedilmiş sayılır. KULLANICININ Web Sitesi'ni sözleşmeye aykırı bir biçimde kullanımının tespiti halinde ATOM MEDYA sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşmenin feshi halinde önceki dönemlere ait ödemeler KULLANICIYA iade edilmeyecektir.

ATOM MEDYA, web sitesinin yayına başlangıç tarihinden itibaren bir yıllık sürenin bitimine 1 ay kala KULLANICIYI bilgilendirir. Ayrıca ATOM MEDYA e-mail aracılığıyla tebligat yaparak, bir sonraki döneme ait hizmetin süresinin uzaması ile ilgili hatırlatma maili gönderir. Hatırlatma mailinin teknik aksaklıklar nedeniyle KULLANICI'ya ulaşmamış olmasından dolayı KULLANICI, ATOM MEDYA'dan hiç bir maddi (tazminat, zarar tazmini vb.) talepte bulunamaz. Ödemesi yapılmadığı için yenilenmeyen hizmetlere ait alan adlarının düşmesi durumunda KULLANICI, ATOM MEDYA'dan hiç bir maddi (tazminat, zarar tazmini vb.) talepte bulunamaz.
8. CEZA
Bu sözleşme şartlarında olabilecek her türlü anlaşmazlıklarda Bakırköy mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ederler.
İşbu sözleşme verilen hizmetin başlamasıyla geçerlilik kazanır.